Biografi

Om du önskar fördjupad kunskap om en person kan du beställa en biografi. I denna redovisas den kompletta familjebilden liksom flyttningar och andra livshändelser. Det handlar alltså om att följa en person från vaggan till graven.

Huvudkällorna utgörs här av kyrkböcker, mantalslängder och bouppteckningar. I vissa fall kan det också göras sökningar efter familjeannonser i tidningar. Likaså kan det bli aktuellt att beställa fram skolbetyg.

Om personen varit indelt soldat eller båtsman redovisas grunduppgifter ur mönsterrullor (om de är digitaliserade). För fördjupning, se Soldatforskning.

Även en fyllig personakt medföljer, där livshändelserna presenteras i punktform.

Längre ned på denna sida kan du se ett exempel på inledningen till en biografi.

Pris: 2 500 kr
 

Om du inte nödvändigtvis önskar en sammanhängande text, går det också bra att beställa enbart personakten.

Pris: 500 kr

Slutresultatet levereras som Word- och PDF-filer. Önskar du få materialet hemskickat på papper tillkommer utskriftskostnad (3 kr/A4-sida) och porto.

Du är välkommen med din förfrågan till: ake@gensvaret.se.

Vid beställning använder du detta formulär.

 

Detta är ett exempel på inledningen till en biografi:

"Erik Persson föds söndagen den 25 november 1792 i torpet Hybbeln på Bestorps ägor i Vårdnäs socken. Föräldrarna är Per Jönsson Söderberg, född 9/10 1750, och hans hustru Stina Andersdotter, född 9/3 1758. Gossen är parets femte barn.

Erik döps en vecka efter födseln i anslutning till adventsgudstjänsten. Dessa personer fungerar som dopvittnen: Lars Jönsson, hustrun Karin Jönsdotter, Jonas Knutsson, pigorna Stina och Maja Olofsdotter samt drängen Per Olofsson. Alla är hemmahörande i Bestorps by.

Erik växer upp tillsammans med syskonen Katarina (f 1783), Jöns (f 1785), Anders (f 1787), Peter (f 1789), Maja Stina (f 1794), Carl (f 1797) och Eva (f 1801). Alla åtta barnen uppnår vuxen ålder, vilket knappast hör till vanligheterna i en så stor syskonskara vid den här tiden. I hushållet återfinns också deras mormor, Maria Nilsdotter, född 1733.

Man hittar en tidig notering om Erik i kyrkboken redan i början av 1795, då han bara är två år gammal. Prästen, Lars Wikblad, har antecknat att lille Erik varit närvarande vid husförhöret detta år. Dessa förhör inträffar för Hybbelns del alltid i januari-februari vid den här tiden. Vid fem års ålder får pojken sedan visa för prästen att han kan sina böner.

Man kan ganska väl följa Eriks utveckling under uppväxten i fråga om kunskaper och färdigheter i läsning och kristendom. Steg för steg tar han till sig allt större delar av stoffet.  Han kan läsa vid sju års ålder och redovisar då också delar av katekesen. När han är elva år förhörs han på alla huvudstyckena.

Några år senare är det så dags för konfirmationen. Undervisningen pågår under hela fastetiden, efter varje söndags gudstjänst. Det slutliga förhöret äger sedan rum inför församlingen under påsken, då ungdomarna mottar sin första nattvard. Vid den tiden ser Eriks husförhörsbetyg ut så här:

Läser uti bok: a
Luthers katekes: a
Svebilius förklaringar: a
Förståelse: b

Erik lämnar föräldrahemmet vid 18 års ålder, men det rör sig inte om någon långväga flytt. Han blir nämligen dräng på den närbelägna Bestorps Norrgård."
...

(Därefter redovisas övriga hemvister, familjebildning osv.)släktforskning uppdrag Gensvaret logo

Gensvaret
Åke Carlsson, Hässelby
ake@gensvaret.se

Innehar F-skattsedel och är momsregistrerad               

© Gensvaret 2012-22  All rights reserved